••• 2023 Year of Nicolaus Copernicus

Toruń

nicholas-g4fb791891_1920

Toruńska część Kongresu odbędzie się w dniach 12-15 września 2023 r. i podzielona zostanie na sześć sekcji: historii astronomii, kulturoznawczą, historii medycyny, lekarską, nauczycielską i młodzieżową.

Wrześniowej odsłonie Kongresu w Toruniu towarzyszyć będzie XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które obchodzi stulecie swojego powstania.

1. Sekcja historii astronomii zatytułowana „Copernicus and Astronomy: Continuity, reform and dissemination” („Kopernik i astronomia matematyczna: ciągłość, reforma i wczesna recepcja”) organizowana jest przez Instytut Historii Nauki PAN. Celem konferencji jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożą się na nią trzy panele:

  • Dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich.
  • astronomia Kopernika,
  • wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej.

2. Sekcja kulturoznawcza pt. „Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci” („Nicolaus Copernicus and culture of remembrance”) została podzielona na trzy panele dotyczące:

  • pamięci historycznej,
  • literatury i teatru,
  • sztuki.

3. Sekcja lekarska pt. „Od Kopernika do Murawskiego”, której celem jest zaprezentowanie sylwetek najwybitniejszych lekarzy związanych z regionem kujawsko-pomorskim od XV do XX wieku. Konferencja organizowana jest przez pracowników Collegium Medicum UMK.

Części toruńskiej będą towarzyszyły liczne wydarzenia naukowe i kulturalne m.in. sekcja historii medycyny pt. „W cieniu Kopernika i Wesaliusza: podróże medyczne w Europie Środkowo-Wschodniej przez wieki w 480. rocznicę wydania „De revolutionibus orbium coelestium” i „De Corporis Humani Fabrica Libri Septem” oraz w 550. rocznicę urodzin Kopernika”, sekcja młodzieżowa i sekcja edukacyjna dla nauczycieli pt. „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji” oraz 41. Zjazd Polskiego towarzystwa Astronomicznego.

Źródło: UMK w Toruniu