••• 2023 Year of Nicolaus Copernicus

Światowy Kongres Kopernikański w Olsztynie. Program wydarzenia

Pomnik Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Olsztyńska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się w dn. 21-24 czerwca. Obrady skupią się na biografii astronoma, a także muzeach mu poświęconych.

Trzecia odsłona tzw. kroczącego kongresu odbędzie się w Olsztynie, stolicy regionu, z którym Mikołaj Kopernik związał się na ponad 40 lat.

Podczas spotkania, które odbędzie się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, obrady będą prowadzone w trzech sekcjach – biograficznej, muzealno-konserwatorskiej oraz doktoranckiej/posterowej.

Badacze, którzy w swoich naukowych dociekaniach skupiają się na życiorysie astronoma, będą przybliżać m.in. edukację i młodość astronoma oraz jego działalność publiczną. Sekcja muzealno-konserwatorska poświęcona zostanie problemom związanym z badaniem, inwentaryzacją oraz utrzymaniem obiektów zabytkowych, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

Jednym z honorowych gości olsztyńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego będzie prof. Karl Galle.

PROGRAM

21 CZERWCA (ŚRODA)

17:00—19:30 Uroczyste otwarcie olsztyńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Wykład inaugurujący olsztyńską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego: prof. Karl Galle (Waszyngton, USA)


22 CZERWCA (CZWARTEK)

10:00—13:30 Obrady w sekcjach tematycznych:

SEKCJA BIOGRAFICZNA
Mikołaj Kopernik – życie i działalność

Panel: Edukacja i młodość Mikołaja Kopernika
Panel: Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna
Panel: Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika – fakt medialny czy fakt naukowy?
Panel: Różne oblicza Mikołaja Kopernika. O tworzeniu monografii kopernikańskich
Panel: Mikołaj Kopernik jako archiwista, sekretarz, wytwórca dóbr gospodarczo-administracyjnych

SEKCJA MUZEALNO-KONSERWATORSKA
SEKCJA DOKTORANCKA/POSTEROWA

16:00—18:00 Obrady w sekcjach tematycznych

SEKCJA BIOGRAFICZNA
Mikołaj Kopernik – życie i działalność

Panel: Edukacja i młodość Mikołaja Kopernika
Panel: Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna
Panel: Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika – fakt medialny czy fakt naukowy?
Panel: Mikołaj Kopernik jako archiwista, sekretarz, wytwórca dóbr gospodarczo-administracyjnych

SEKCJA MUZEALNO-KONSERWATORSKA
SEKCJA DOKTORANCKA/POSTEROWA

20:00—22:00 Narodziny gwiazdy pokaz wypalania w piecu Raku form ceramicznych

23 CZERWCA PIĄTEK
09:00—22:00 Śladami Kopernika – wycieczka Szlakiem Kopernikowskim
Olsztyn • Dywity • Dobre Miasto • Lidzbark Warmiński • Orneta • Pieniężno • Braniewo • Frombork • Tolkmicko • Elbląg

Koncert we Fromborku

24 CZERWCA SOBOTA

11:00—12:30 Nowe kierunki badań nad biografią Mikołaja Kopernika dyskusja podsumowująca z udziałem prof. Karla Galle
12:30—13:00 Uroczyste zakończenie olsztyńskiej części Kongresu
13:00 Festiwal Kopernikowski