••• 2023 Year of Nicolaus Copernicus

Rok Kopernika na Warmii i Mazurach

900

Region, z którym Mikołaj Kopernik związał swoje losy na ponad 40 lat, chce godnie upamiętnić dziedzictwo wielkiego polskiego astronoma. Jak Warmia i Mazury będą świętować jubileusz wielkiego astronoma?

Jeszcze zanim Senat podjął oficjalną uchwałę dotyczącą uczynienia roku 2023 Rokiem Kopernika, w Olsztynie zawiązał się więc komitet stawiający sobie za cel koordynację warmińsko-mazurskich wydarzeń poświęconych polskiemu uczonemu. Na jego czele stanął arcybiskup Józef Górzyński, do którego dołączyli m.in. wojewoda Artur Chojecki, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski.

– Zależy nam na tym, żeby podkreślić obecność Mikołaja Kopernika na Warmii – mówił na olsztyńskim zamku abp Józef Górzyński, wskazując w tym kontekście nie tylko stolicę województwa, ale także Frombrok oraz Lidzbark Warmiński. – Chcemy, by te miejsca były wyeksponowane podczas tegorocznych obchodów. 

Metropolita warmiński zapowiedział, że instytucje kościelne w szczególny sposób zaangażują się w uczczenie rocznicy śmierci Kopernika, która przypada w maju, a w czerwcu na Warmii odbędzie się posiedzenie Episkopatu Polski.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślał z kolei, że Mikołaja Kopernika można traktować w kategoriach marki, kluczowej zarówno dla naszego regionu, jak i całego świata.

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin sporo uwagi poświęcił inwestycjom, które będą towarzyszyć Rokowi Kopernika – Mamy zgodę na budowę we Fromborku naukowego centrum astronomicznego. Przygotowujemy koncepcję i plany. Pozyskaliśmy wsparcie dla Szlaku Mikołaja Kopernika – mówił.

Marszałek podzielił się też dobrymi wieściami w sprawie rozbudowy funkcji olsztyńskiego planetarium. Jak informował, są na ten cel zarezerwowane fundusze.

Ale nie samymi inwestycjami żyć będzie region – Gustaw Marek Brzezin zaznaczył np., że w maju we Fromborku będzie gościła ze swoim spektaklem muzycznym Opera Krakowska.

O planach na uczczenie okrągłego jubileuszu mówił także prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Zapowiedział on m.in. powstanie Habitatu Księżycowego, czyli stałej wystawy interaktywnej imitującej bazę księżycową. Ponadto modernizacji doczeka się olsztyńskie planetarium, otwarte zresztą z okazji 500. rocznicy urodzin astronoma. Jak wynika z zapowiedzi, ma ono otrzymać nową kopułę i nowoczesną aparaturę projekcyjną.

Dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie troska o dziedzictwo Mikołaja Kopernika jest czymś naturalnym – stanowi ona nie tylko element misji towarzyszącej wszystkim jednostkom naukowym, ale jest też zobowiązaniem podjętym wraz z wyborem wielkiego uczonego na patrona Collegium Medicum UWM.

Po pierwsze więc Uniwersytet jest jednym z organizatorów Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbędzie się w 2023 roku w Toruniu, Krakowie i Olsztynie. Przygotowują go wspólnie z UWM: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Polska Akademia Nauk. Inauguracja Kongresu odbędzie się 19 lutego w Toruniu, w 550. rocznicę urodzin astronoma.

Po drugie, o czym przypomniał prof. Jerzy Przyborowski podczas konferencji prasowej związanej z inauguracją wojewódzkich obchodów Roku Kopernika, na UWM odbędzie się szereg konferencji naukowych. Największą z nich będzie XI Kongres Polonii Medycznej i towarzyszący mu IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich. W przeddzień Kongresu, czyli 31 maja, odbędą się obchody Święta UWM.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu UWM tytułem doktora honoris causa uhonorowana zostanie prof. Maria Siemionow – wybitna naukowczyni, która jako pierwsza w świecie wykonała przeszczep twarzy. W czerwcu z kolei Uniwersytet będzie także organizatorem innego wydarzenia odwołującego się do dziedzictwa Mikołaja Kopernika, czyli jubileuszowej Konferencji LOFAR Family Meeting.

Warto jednak zaznaczyć, że z rozpoczęciem świętowania Roku Kopernika UWM nie czekał zbyt długo: symbolicznym uhonorowaniem działalności astronoma stał się mural na ścianie jednego z domów studenckich. Jego autorką jest absolwentka Wydziału Sztuki, a dzisiaj także graficzka UWM, Małgorzata Śpiewak. Ona zaprojektowała też plakaty i banery, które nawiązują do działalności astronoma, a które można oglądać np. na budynku pływalni UWM.