••• 2023 Year of Nicolaus Copernicus

Olsztyn

900

W czasie olsztyńskich obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego badacze skupią się na biografii astronoma oraz muzeach mu poświęconych.

Pojawienie się Światowego Kongresu Kopernikańskiego w murach Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego oznacza zainteresowanie życiem Kopernika i sposobach na przechowywanie pamięci o jego działalności i dorobku.

Olsztyńska część ŚKK odbywać się będzie w dniach 21-24 czerwca. Wykład inaugurujący olsztyńską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego wygłosi prof. Karl Galle (Waszyngton, USA).

Podczas czerwcowego spotkania w Olsztynie obrady odbywać się będą w dwóch sekcjach. Pierwszej z nich, biograficznej, nadano tytuł „Mikołaj Kopernik – życie i działalność”. Ma ona uwzględnić m.in. okres, w którym przyszły astronom się kształcił, oraz doświadczenia związane z czasem spędzonym na Warmii.

Przewidziano w niej kilka paneli:

Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna

Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika – fakt medialny czy fakt naukowy?

Mikołaj Kopernik jako archiwista, sekretarz i zarządca dóbr

Druga z sekcji zostanie poświęcona zagadnieniom muzealno-konserwatorskim.

W sobotę, 24 czerwca, w kampusie akademickim UWM odbędzie się Festiwal Kopernikański.

>>> PROGRAM KONFERENCJI