••• 2023 Year of Nicolaus Copernicus

Kraków

krakow-ga2447a07f_1920

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin.

Krakowska część kongresu podzielona zostanie na dwie sekcje: filozoficzną i ekonomiczną.

Pierwsza sekcja zatytułowana „The Copernican Heritage” (Dziedzictwo kopernikańskie) będzie składała się z trzech paneli:  

1. „Copernicus’s Influence: on the evolution of worldviews” (Wpływ Kopernika: o ewolucji obrazów świata): panel poświęcony wpływowi rewolucji kopernikańskiej na naukowy i potoczny obraz świata oraz dynamice przekształceń tych obrazów. W tym panelu wezmą udział filozofowie, historycy, antropologowie, teolodzy oraz literaturoznawcy.

2. „Revolutions in Science” (Rewolucje w nauce): panel poświęcony naturze rewolucji kopernikańskiej w nauce i, szerzej, wszelkim rewolucjom naukowym. W tym panelu udział wezmą filozofowie, naukoznawcy, historycy nauki i psychologowie.

3. „The Anthropic Principle” (Zasada antropiczna): panel poświęcony zasadzie antropicznej, po raz pierwszy sformułowanej podczas kongresu kopernikańskiego w 1973 r. W tym panelu wezmą udział filozofowie, kosmologowie i matematycy.

Punktem wyjścia dla sekcji drugiej, ekonomicznej, zatytułowanej „On Money” (Wokół pieniądza), będzie przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika „Monetae cudendae ratio”, poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej. Ten historyczny wstęp będzie stanowił asumpt dla dyskusji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości polityki monetarnej, toczonej między wybitnymi uczonymi, ekonomistami-praktykami i przedstawicielami najważniejszych instytucji finansowych.

  • 10.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie Kongresu
  • 11.30 – 12.30 Wykład inaugurcyjny
  • 14.00 – 15.30 Sesja plenarna: Rewolucja i kryzys w nauce: nauka płynąca z przeszłości i spojrzenie w przyszłość

W dyskucji udział wezmą: Martin Rees, Helge Kragh

  • 16.00 – 17.30 Sesja plenarna: Rewolucja kopernikańska w ekonomii

Wykład wygłosi prof. Mirosław Bochenek

Panel poprowadzi: prof. Andrzej Wojtyna (UEK)
Uczestnicy:

  • prof. David de la Croix (Université catholique de Louvain)
  • prof. Claude Diebolt (University of Strasbourg)
  • prof. Andreas Irmen (Université du Luxembourg)

PROGRAM DRUGIEGO DNIA KONGRESU – 25 MAJA

PROGRAM TRZECIEGO DNIA KONGRESU – 26 MAJA

Źródło: Uniwersytet Jagielloński