••• 2023 Year of Nicolaus Copernicus
Science Information

Conferences

The World Copernican Congress events hosted in Kraków will be divided into two thematic parts: philosophy and economy.

The Olsztyn session will focus on the biography of the great astronomer and the museums dedicated to him.

The Toruń part of the Congress will gather historians, cultural studies researchers, literary scholars and art historians interested in the significance of Nicolaus Copernicus in a broadly understood culture.

Projekt pod nazwą „Przygotowanie i przeprowadzenie Światowego Kongresu Kopernikańskiego w 2023 roku – olsztyńska część Kongresu” finansowany ze środków funduszu celowego Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/94 z dnia 03.03.2022 r.