••• 2023 Year of Nicolaus Copernicus
WAŻNE
W piątek 15 grudnia w Toruniu spotkali się przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Nauki PAN i, występującego w roli gospodarza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Informacje naukowe

Konferencje

W Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W programie znajdą się sekcja filozoficzna „Dziedzictwo kopernikańskie” oraz sekcja ekonomiczna „Wokół pieniądza”, przypominająca o traktacie Mikołaja Kopernika „Monetae cudendae ratio”.

W czasie olsztyńskich obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego badacze skupią się na biografii astronoma oraz muzeach mu poświęconych.

Zaplanowano sekcję biograficzną „Mikołaj Kopernik – życie i działalność”, a także sekcję muzealno-konserwatorską.

We wrześniowej w Toruniu spotkają się historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych.

W czasie ŚKK odbędzie się też 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 100-lecie jego istnienia.

Inspirujące

Ciekawostki

Widok z zamku w Olsztynie
W piątek (23 czerwca) uczestnicy olsztyńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego odwiedzają miasta, w których mieszkał Mikołaj Kopernik: Lidzbark Warmiński...
Rektor UWM z nasionami otrzymanymi od Karla Galle
Prof. Karl Galle, amerykański kopernikolog, który jest gościem specjalnym olsztyńskiej odsłony Światowego Kongresu Kopernikańskiego, sprezentował Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu nasiona pochodzące...
Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko z Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym
Obchody rocznic związanych z Mikołajem Kopernikiem zaczęły się dopiero pod koniec XIX wieku, a wpływ na nie miał rodzący...
Okładki Wiadomości Uniwersyteckich
Właśnie ukazał się nowy numer Wiadomości Uniwersyteckich. A w nim znaleźć można kilka ciekawych tekstów związanych z postacią Mikołaja...

Filmy

Inspirujące

Projekt pod nazwą „Przygotowanie i przeprowadzenie Światowego Kongresu Kopernikańskiego w 2023 roku – olsztyńska część Kongresu” finansowany ze środków funduszu celowego Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/94 z dnia 03.03.2022 r.